Menu
Konie
  • Premiksy wit-mineralne
  • Wysłodki: melasowane Toffi, zwykłe granulowane, wiórkowane
  • Śruta słonecznikowa
  • Siemie lninane
  • Kiełki słodowe
  • Otręby pszenne
  • Lizawki
  • Owies paszowy